Regulamin
Regulamin csmonitor.pl


Poniższy regulamin określa zasady działania serwisu csmonitor.pl.

Podstawowe pojęcia:
Serwis - Strona internetowa csmonitor.pl której pełnoprawnym właścicielem jest:
STREFAPC
ul. Broniewskiego 4 lok. 108
15-748 Białystok
NIP: PL5421059594
email: [email protected]
Administrator - Właściciel serwisu.
Umowa – zawarta w formie elektronicznej umowa z Abonentem, na podstawie której Usługodawca zwany dalej "csmonitor.pl" zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz użytkownika,natomiast użytkownik zobowiązuje się do terminowego regulowania należności.
Użytkownik - Osoba fizyczna która zarejestrowała się w serwisie.
Serwer - Oprogramowanie dostarczone przez usługodawce służące do gry online.
Konto - Specjalne miejsce dla użytkownika w serwisie w którym może edytować swoje dane i dokonywać zakupu danej usługi.
Cennik - spis usług wraz z cenami zamieszczony na stronie "csmonitor.pl".
Regulamin - pochodna prawa stanowionego, na którą składa się zbiór obowiązków, nakazów, zakazów itd. normujących zachowanie się podmiotu podporządkowanego organowi nadrzędnemu zwanemu dalej "csmonitor.pl".

Rejestracja
1. Rejestracja polega na wypełnieniu wszystkich pól formularza rejetracyjnego.
2. Rejestracja w serwisie dozwolona jest dla osób które ukończyły 16 lat.
3. Rejestracja konta z wybraną usługą w "csmonitor.pl" i otrzymanie potwierdzenia realizacji zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług pomiędzy firmą a rejestrującym konto, nazywanym dalej Użytkownikiem, a także wyrażeniem zgody na akceptację postanowień niniejszego Regulaminu wraz z Cennikiem.
4. Założenie Konta nie wymaga od Użytkownika podania danych stanowiących dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych.
5. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, dotyczącej Serwisu, działalności Administratora, jego podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych, jak również jego partnerów handlowych.
6. Firma PHU StrefaPC, ul. Broniewskiego 4 lok. 218, Białystok 15-748 , NIP: 5421059594 ma prawo na przetwarzanie danych osobowych klienta w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Zasady ogólne
1. Użytkownk może jedynie korzystać z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz regulaminem.
2. Zabrania się wszelkich działań mogących narazić "csmonitor.pl" na straty materialne. .
3. Zabrania się umieszczania w servisie treści obelżywych, wulgarnych oraz łamiących prawo, a także naruszających dobre obyczaje.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Konta i Serwisu.
5. Administrator może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika w Serwisie, w jakikolwiek sposób niespełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.
6. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość oraz aktualność.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenialub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
8. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i fotografii umieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z odpowiednich przepisów, w szczególności z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83)
9. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane pod adres e-mail [email protected]


Zabronione jest:
- Pobieranie plików (*.exe *.bin *.dll *.bat itp) do klienta.
- Ustawianie przekierowania serwera do innego.
- Zmienianie standardowego menu gry klienta.
- Ustawianie bannera w trakcie łączenia się z serwerem. (okno ładowania serwera)
- Zmianianie ustawień klienta gry. (config.cfg, userconfig.cfg itp)


Uwaga: Złamanie jakiejkolwiek z zasad karane jest blokadą serwera oraz reklamy bez zwrotów pieniędzy!
  • Waluta

  • Walutą serwisu jest WPLN. Za WPLN możliwy jest zakup reklamy takiej jak Master Server. Aby doładować konto wystarczy się zalogować i wybrać opcje Doładuj Konto

    Administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania gotówki Użytkownika do czasu rozwiązania sprawy w razie podejrzeń oszustwa (spamowanie smsami, kradzież gotówki, sztuczny ruch, generowanie nieściągalnych należności)
  • Konto

  • W celu pełnego korzystania z serwisu należy sie zalogować. Jeśli nie posiadasz konto to je załóż. Wystarczy, że kilknij w REJESTRACJA po lewej stronie serwisu. Pamiętaj o wielkości liter bo jest to ważne do zalogowania. Postanowienia końcowe: Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu.